Historie

Det begynte i 1992 - større grunneiere fra kommunene Aurskog-Høland, Eidskog, Kongsvinger, Nes og Sør-Odal kom sammen. Formålet var å få bedret oksebestanden. Årlig har det vært samlinger der felles mål for forvaltningen har stått sentralt.

Ny kommunelov og organisasjonsutvikling har preget elgforvaltningen vesentlig i de siste årene. Valdene ble etablert og noen kommuner har samordnet disse.

Formell etablering

Elgregionråd Øst fikk sin formelle etablering i 2001
Målgruppen var driftsplanområder / vald innen hele / deler av nevnte kommuner

Elgregionråd Øst har som formål:

  • Å påvirke forvaltningen av felles elgstamme
  • Ha langsiktig forvaltning for stabil produksjon og høy avkastning
  • Dette tilpasset bæreevne i forhold til skade på jord, skog og i trafikk

Samtidig skal Elgregionråd Øst

  • utarbeide veiledende målsetting for elgbestanden
  • komme med forslag til stammens størrelse
  • samordne forvaltningsrammer, herunder avskytningsregler
  • sikre samordnet informasjon om elgstammen
  • være kontaktforum i saker som vedrører elgforvaltningen
  • ivareta medlemmenes interesser vedrørende elgforvaltningen, herunder forhold til rovvilt

Mer utfyllende om historien (PDF)

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css