Nes kommune

Bestandsvurdering Nes etter jakta 2014.

Kommentarer og vurdering:

 • Bestanden
  • Avskytingen viser en negativ trend mot foregående år, men er på linje med tilgrensende vald i Aurskog-Høland og Eidskog.
  • Observasjonsraten er imidlertid lavt sammenlignet med nabovald, og denne er nå på nivå med det laveste i ERRØ. Dette gjelder alle kategorier dyr, og med unntak av 2013, har det vært en negativ utvikling siden 2009.
  • Produksjonen er noe varierende middels mellom valdene, men generelt er denne stabil, kommunen sett under ett.
  • Jevnt over er kjønnsfordelingen skeiv, og det observeres få okser. Dette forholdet er ytterligere forverret i 2014.
 • Vekt
  • Vektmessig ligger Nes i nedre sikt innad i ERRØ, men er sammenlignbar med nabovald. 2014 er tålig stabilt sammenlignet med foregående år.
 • Avskyting
  • Avskytingen av hanndyr er svært høy (22 % eldre okse og 18 % 1,5 års okse, mot 9 % eldre ku og 7 % 1,5 års ku).
  • Avskytingen av kalv (44 %) er relativt høy og positiv i forhold til å øke bestanden.
 • Videre forvaltning
  • Det anbefales å legge det meste av avskytingen over på kalv og 1,5 års dyr. Dette vil på sikt kunne bygge opp en eldre og mer robust stamme av eldre dyr med høyere produksjon.
  • Ved høy avskyting av kalv slipper man i større grad å skille mellom 1,5 års okse/eldre okser og 1,5 års ku/eldre ku.
  • Det kan tyde på av avskytingen bør reduseres og at man bør gå ned mot 4000-5000 daa pr felte dyr frem til man ser at stammen øker.

 

Last ned:

Nes kommunes hjemmeside

 

 

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css