Kongsvinger kommune

Bestandsvurdering Kongsvinger etter jakta 2014

Kommentarer og vurdering:

 • Bestanden
  • Både avskytingen og fellingsprosenten er lav, men avskytingen er på linje med tilgrensende vald i ERRØ.
  • Observasjonsraten ligger lavt i forhold til tidligere år og i forhold til omkringliggende vald i ERRØ. Dette gjelder observasjonen av samtlige kategorier dyr. Spesielt få observasjoner av ku og kalv, men også observasjonsraten av okse viser en negativ utvikling.
  • Produksjonen er lav i forhold til ERRØ og lav i forhold til tidligere år.
  • Kjønnsforholdet er forbedret fra foregående år og ligger på et akseptabelt nivå på 2 kuer pr observerte okse. Anbefalt nivå er 1,5-2 ku pr okse, noe som tilsier at man fortsatt bør beskatte oksene varsomt.
 • Vekt
  • Vektmessig ligger Kongsvinger på et akseptabelt nivå i forhold til ERRØ og kan i 2014 presentere en positiv utvikling i forhold til tidligere år.
 • Avskytingen
  • Avskytingen av eldre hunndyr har i 2014 vært 19 % av den totale avskytingen. Dette er høyt i forhold til de observasjoner som er blitt gjort.
  • Avskytingen av eldre hanndyr er imidlertid forsiktig med 9 % av den totale avskytingen, men 1,5 års hanndyr utgjør hele 38 % og er den hardeste avskytingen av 1,5 års okse i ERRØ.
  • Avskytingen av kalv er på 22 %.
 • Videre forvaltning
  • Det anbefales å legge fremtidig avskyting på 1,5 års dyr og gjerne kalv, inntil man ser at observasjonsraten av eldre dyr økes. Ved en slik avskyting vil man på sikt kunne øke gjennomsnittsalderen på stammen, og ved hardere avskyting av kalv vil man letter kunne ta ut 50/50 av hann og hunn uten å måtte sortere på eldre ku/1,5 års ku og eldre okse/1,5 års okse.
  • Lav avskytingsprosent tilsier at kvotene ikke bør økes. Anbefalt avskyting på 4000 daa bak hver felling.

Last ned:

Kongsvinger kommunes hjemmeside

 

Sett-elg Kongsvinger

Sett-elg skjema

Skjema finner du her


Kongsvinger

Vald Kongsvinger

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css