Kommunene Fet & Sørum

Bestandsvurdering Fet & Sørum (øst) elgvald.

Kommentarer og vurderinger:

 • Bestanden
  • Bestanden har tradisjonelt vært høy i forhold til mange andre vald i ERRØ.
  • Bestanden virker å ha godt noe ned siste år.
  • Etablert ulverevir i store deler av området
  • Det virker som det er godt samsvar mellom fellingsprosent og avskyting.
  • Observasjonsraten viser en markant negativ utvikling fra foregående år (2013) som riktig nok lå svært høyt. Dette gjelder for alle kategorier dyr. Den ligger imidlertid på snittet fra de tre siste årene (2011-2013).
  • Produksjonsutviklingen er negativ, men på linje med de omkringliggende valdene, spesielt i Aurskog-Høland.
  • Kjønnsforholdet er akseptabelt og under 2 kuer pr observerte okser, men utviklingen viser en negativ utvikling i observerte hanndyr.
 • Vekt
  • Vektmessig ligger Fet&Sørum stabilt med en svak negativ trend i 2014. Vektene er imidlertid på nivå med omkringliggende vald og omtrent på snittet for ERRØ.
 • Avskytingen
  • Avskytningen av eldre dyr er relativt høy, og med en nedgang i stammen i omkringliggende vald må Fet&Sørum forvente en reduksjon av elgstammen. –
  • Avskytningen av 1,5 års dyr er skeivt med 23 % skutte 1,5 års okser mot 17 % skutte 1,5 års kuer.
  • 27 % uttak av kalv er moderat.
 • Videre Forvaltning
  • Det ser ut som om Fet&Sørum er i en nedskytingsfase av elgstammen og at dette har begynt å virke.
  • Det anbefales å moderere avskytingen mot nabovald, spesielt mot Nes, som opplever en langt lavere elgstamme.
  • Det anbefales å i større grad spare hanndyr, både eldre og 1,5 åringer, for om mulig å stoppe den negative utviklingen med færre hanndyr. Erfaringer fra andre vald i ERRØ viser at dette fort eskalerer.

Last ned:

Tall fra 2013:

Fet kommunes hjemmeside

Sørum kommunes hjemmeside

 

 

 

 

Sett-elg skjema Fet&Sørum

Sett-elg skjema

Skjema finnes her

Fet & Sørum

Vald Fet & Sørum

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css