Eidskog kommune

Bestandsvurdering Eidskog.

Kommentarer:

 • Bestanden
  • Varierende avskyting og fellingsprosent innad i kommunen. Tilgrensende vald har svært ulik beskatning av stammen. Imidlertid en generelt nedgang i avskytinga mot tidligere år.
  • Observasjonsraten ligger på nivå med resten av ERRØ, og er moderat varierende innad i kommunen.
  • Observasjonsraten for okse har en positiv utvikling i 2014, men for ku har denne vært negativ siden 2009. Generelt er observasjonsraten svakt negativ sammenlignet med tidligere år.
  • Produksjonen er stabil og viser ingen negativ utvikling fra foregående år. Flere vald kan vise til en positiv økning i et år hvor mange vald i ERRØ har en nedgang i observerte kalver.
  • Kjønnsforholdet er generelt skeivt med få okser. Og er for kommunen under ett, det området i ERRØ med færrest observerte hanndyr.
 • Vekt
  • Vektmessig har Eidskog stor variasjon mellom valdene. Lengst i øst og syd er elgen generelt tyngre enn «innpå skogen». I 2014 har imidlertid vektene størst nedgang i tungvektsvaldene. I nord og vest er forholdet stabilt.
 • Avskytingen
  • Moderat avskyting av eldre hunndyr (17 %) og relativt lav avskyting av eldre hanndyr (14 %).
  • Skeivt uttak 1,5 års hanndyr (14 %) mot 1,5 års hunndyr (9 %).
  • Ved ønske om å stabilisere stammen, eller legge til rette for økning, er 45 % uttak av kalv på et bra nivå.
 • Videre forvaltning
  • Det anbefales å legge fremtidig avskyting på 1,5 års dyr og gjerne kalv, inntil man ser at observasjonsraten av eldre dyr økes.
  • Avskytingsprosent på 82 % tilsier at kvotene ikke bør økes. Differensiert avskyting mellom øst og nord-vest bør etterstrebes.
  • Det anbefales kommunikasjon mellom valdene rundt avskyting.

Last ned filer:

Eidskog kommune har i 2013 en runde med produksjon av nye bestandsplaner. Disse vil bli publisert her når de er godkjennte.

Eidskog kommunes hjemmeside

 

 

 

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css