Aurskog-Høland kommune

Bestandsvurdering Aurskog-Høland etter jakta 2014

Kommentarer og vurderinger:

 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Produksjonen har gått ned fra 2013.
  • Forholdet ku-okse ser ut til å ha stabilisert seg midlertidig. Fortsatt ønskelig med flere okser.
  • Bestandsnedgangen ser ut til å ha stoppet opp. Økning i antall eldre dyr i stammen.
  • Slaktevekter har hatt en positiv økning fra 2013.
  • Litt høy avskyting av hanndyr, ellers er avskytingen i henhold til planen.

 

 • 2015
  • Andel skutte eldre dyr bør fortsatt holdes lavt inntil vi ser at stammen øker.
  • Skjev avskyting av 1,5 åringer må rettes opp.
  • Andel skutt eldre hanndyr bør ikke økes.
  • Innspill til ny bestandsplan i 2016 bør diskuteres. –
  • Hjortelusflue-hårløs elg må følges opp.

Last ned filer:

Aurskog-Høland kommunes hjemmeside

 

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css