Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger

Kart over alle uthegningene Klikk på de ulike lokalitetene på kartetfor å se bilde.

Navn Kommune Bilder 2012
OIA2 Kongsvinger OIA1, OIA2
JCD1 Kongsvinger JCD1, JCD2
HP2 Eidskog HP1, HP2
SSB2 Eidskog SSB1, SSB2
M3.1 Sør-Odal M3.1, M3.2
M2.1 Sør-Odal M2.1, M2.2
M1.1 Sør-Odal M1.1, M1.2
DD1 Nes DD1, DD2
OL1 Nes OL1, OL2
STSKN1 Nes/Eidskog STSKN1, STSKN2
SD1 Aurskog-Høland SD1, SD2
TH1 Aurskog-Høland TH1, TH2
DH1 Aurskog-Høland DH1, DH2
SSA2 Aurskog-Høland SSA1, SSA2
SK1 Sørum SK1, SK2
FK1 Fet FK1, FK2

Klikk på de ulike flatene under Bilder for å se status i 2012. Hver av lokalitetene består av to flater. En som er gjerdet og en referanseflate.

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css