Jakttid i ERRØ`s område

Jakttiden på elg i ERRØ sitt område i 2014 er foreløpig som følger:

Det er i Aurskog-Høland og Nes sendt anmodning til kommunen om utvidet jakttid frem til 2017. Denne behandles og oversendes fylkeskommunen i løpet av året.

Fet/Sørum: 5.okt - 31.okt.

Sør-Odal: 5.okt - 23.des.

Eidskog: 5.okt - 23.des.

Kongsvinger: 5.okt - 23.des.

Aurskog-Høland: 5.okt - 23.des.

Nes: 5.okt - 23.des.

Vald over kommune- fylkesgrenser :

Forskrift for forvaltning av hjortevilt, § 17 2. ledd: Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområder som berører flere kommuner sendes den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger. Denne kommunen godkjenner og forvalter slike vald og bestandsplanområder i samsvar med bestemmelser om minsteareal og jakttid som gjelder i denne kommunen..

Se forøvrig:

Forskrift om utvidet jakttid i Hedmark

Evaluering av prøvprosjekt med utvida jakttid

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css